Pedagogische uitgangspunten
Flik-Flak wil de sportieve doelstellingen samen met de turnster en haar ouders behalen en niet ten koste van de turnster en haar ouders. Dit is een zeer wezenlijke zaak. Zeer zwaar wegen hierbij zaken als respect, waardering voor en vertrouwen in de jeugdige turnster. Alle betrokken volwassenen dienen vanuit deze fundamentele basis te handelen om de jeugdige sporter te kunnen laten slagen in de sportieve doelstelling.

De bovenstaande doelstellingen maken duidelijk dat we te maken hebben met een niet eenvoudig te realiseren doel. Het moge duidelijk zijn dat dit consequenties heeft voor de organisatie en de totale opleiding van een turnster. Om te kunnen slagen is een aantal zaken van essentieel belang. Hieronder proberen we de belangrijkste zaken in de opleiding van een turnster te verwoorden.

a) Mate van aanleg
Een hoge mate van aanleg voor turnen is een belangrijke voorwaarde om goed in turnen te kunnen worden. Iemand die deze NATUURLIJK AANGEBOREN aanleg niet heeft, kan geen goede turnster worden. Vergelijk het met een leerling op school met de aanleg voor LBO-niveau. Deze leerling zal zeer waarschijnlijk te weinig aanleg hebben om te kunnen slagen op HBO-niveau of hoger. Ook met nog 10 uur extra leren zal dit zeer waarschijnlijk niet gaan lukken. Voor onze sportieve doelstelling is het dus wenselijk om van nature een hoge mate van aanleg/talent te hebben.

b) Wilskracht, doorzettingsvermogen en motivatie
Zowel de turnster, ouders, trainers en Flik-Flak moeten beschikken over een grote wilskracht en doorzettingsvermogen om te kunnen slagen. Er zullen naast hoogtepunten ook tegenslagen komen op deze lange en moeilijke weg.
Investeringsgedachte

Flik-Flak realiseert zich dat ouders, kinderen en trainers veel tijd, geld en energie steken in het topturnen. Deze investeringen geven (jammer genoeg) geen enkele garantie voor een Olympische kwalificatie of Olympische gouden medaille. Flik-Flak vindt het een zeer gezonde gedachte dat de investeringen die iedereen doet er vooral toe moet leiden dat iedereen kan zeggen we hebben er het maximale aan gedaan. De ervaring leert dat wanneer mensen hun inspanningen in de sport slechts beleven als investeringen in “medailles” en “overwinningen”, dit tot grote frustraties kan leiden.

c) Goede accommodatie, programma en wijze van lesgeven
Een optimale accommodatie is een absolute noodzaak om op het hoogste niveau bezig te zijn met topturnen. Een goed trainingsprogramma, door ervaren trainers ontwikkeld, en de wijze waarop de trainers omgaan met de turnsters zijn bepalend voor een optimale en maximale ontwikkeling van de turnster.

Wat we u verder willen vertellen is dat natuurlijk maar heel weinig turnsters de hierboven beschreven sportieve doelstellingen kunnen behalen. De groep die dit niet haalt is vele malen groter. Flik-Flak wil deze groep ook een volwaardige opleiding bieden binnen de mogelijkheden die er binnen Flik-Flak zijn.
Alle turnsters die kort of juist heel lang lid zijn geweest van Flik-Flak moeten na afloop kunnen zeggen:

’HET IS EEN MOOIE EN FIJNE TIJD GEWEEST’!

Naar volledige website